změnit jazyk CZ změnit jazyk EN změnit jazyk DE změnit jazyk PL změnit jazyk IT změnit jazyk SK

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zpracování osobních údajů při registraci zákazníka

1. Udělujete tímto souhlas Sittar.cz se sídlem Pekařská 21, Olomouc 779 00,  IČ: 73301159, DIČ: CZ7702185810, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení

- název společnosti

- e-mail

- telefonní číslo

- adresa

- IČ a DIČ společnosti

 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, adresa, IČ, DIČ a e-mail je nutné zpracovat za účelem tvorby smluv a evidence objednávek. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru Shop5.cz

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.